Matrica d.o.o.

Unaprijedite svoje poslovanje vrhunskim poslovnim i računovodstvenim savjetovanjima i najmodernijim poslovnim sistemima

Šta mi nudimo?

Dugogodišnji predani rad sa različitim proizvodnim i uslužnim kompanijama nas je profilirao u nekoliko specifičnih oblasti

Računovodstvo i finansije

Dobro poznavanje materije te stalno usavršavanje u oblasti računovodstva i finansija omogućavaju nam da na pravi način razumijemo probleme naših klijenata. Nekoliko specifičnih preduzeća u oblasti proizvodnih djelatnosti kojima vršimo usluge poslovnog konsultovanja, vođenja računovodstva i finansija najbolja su praksa za nas u realnom poslovnom okruženju.

Poslovno savjetovanje

Prava poslovna odluka presudna je za efikasno poslovanje u dinamičnom tržištu, kao što je današnje poslovno okruženje. Naši savjeti i usluge pri izradi poslovnih planova, benchmarkinga, poslovnoj edukaciji, ispitivanju tržišta i izradi različitih tržišnih i drugih socio-ekonomskih analiza te savjeti pri pripremanju projekata za financiranje iz Fondova EU garant su da će vaše poslovanje dostići jedan novi nivo.

Uvođenje Informacionih sistema

Obuhvatajući primjenjeno znanje iz poslovnog i računovodstvenog okruženja, razvili smo specifičnu uslugu uvođenja informacionih sistema unutar preduzeća koji će unaprijediti vaše poslovanje i dovesti ga na jedan potpuno novi nivo. Matrica d.o.o. je ovlašteni zastupnik u implementaciji, prodaji i edukaciji „Pantheon“ informacionog sistema koji omogućava prikupljanje, pohranjivanje, obrađivanje i isporuku potrebnih informacija pri donošenju poslovnih odluka.

Reference

Naši klijenti su neki od najvećih proizvodnih kompanija u USK kojima pružamo usluge poslovnog savjetovanja i računovodstava.

Vijesti

Pratite aktuelnosti iz naše kompanije